Poskytované služby hrazené pojišťovnou

Seznam smluvních zdravotních pojišťoven

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna

 

Ambulance lékaře

 • cílené odborné vyšetření pacienta
 • kontrolní vyšetření pacienta v průběhu léčby
 • vystavení závěrečné zprávy po ukončení rehabilitace pro ošetřujícího lékaře

 

 

Léčebná rehabilitace

Léčebná tělesná výchova individuální s využitím rehabilitačních pomůcek  (rehabilitačních míčů, overballů, therabandů, nestabilních podložek, gumových akupunkturních baněk atd.) a léčebných rehabilitačních postupů:

 

 

Měkké techniky

patří mezi prostředky manuální medicíny. Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints), což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech. Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě (např. ošetření jizvy, otoky, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly nebo jejich úpony).

 

              Mobilizace

jsou manuální terapií, kdy znovu nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Mobilizace páteře, periferních kloubů a žeber postupně uvede kloub do správné polohy nenásilnou metodou. Mobilizace odstraňuje dlouhodobé bolesti na hrudi, bolesti hlavy, šíje, zad, horních končetin, hlavy, dechové potíže, závratě, pocity na omdlení, nauzeu (nucení na zvracení), parestézii, tachykardii, anxiozu (úzkost).

 

             Kinesiotaping

je metoda využívaná ve fyzioterapii sloužící k ovlivňování muskuloskeletárního systému a lymfatické soustavy. Spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast.

Použití:

 • relaxace namožených, natažených nebo natržených svalů
 • stimulace oslabených nebo naopak uvolnění zatuhlých svalů
 • zredukování bolesti, otoků a modřin
 • korekční techniky - mechanické, fasciální, prostorové, funkční a další
 • lymfodrenáž

 

Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové

rehabilitační metoda léčení funkční ženské sterility, založené na srovnání dislokované kostrče a uvolnění spasmu svalů pánevního dna. Jedná se o kombinaci klasických postupů měkké mobilizace s léčbou cíleným pohybem.

 

Vojtova metoda

(též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená Mudr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

 

Elektroléčba

Elektroléčebné procedury

 

 

 

Indikace:

 • akutní i chronické bolestivé stavy pohybového aparátu
 • podpůrná léčba kloubů, svalů, šlach (např. stavy po rupturách Achillovy šlachy)
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po artroskopických operacích kolen (posílení oslabených svalových skupin)
 • stavy po výměně kloubu (TEP - totalní endoprotéza)
 • stavy po operacích karpálního tunelu
 • léčba poškození periferních nervů
 • léčba periferních nervů - n. facialis (Bellova obrna)

 

Ultrazvuk

Indikace:

 • ostruhy na patní kosti
 • péče o jizvy
 • chronické bolesti pohybového aparátu
 • léčba akutních zánětlivých procesů
 • léčba traumatických stavů
 • léčba periferních nervů
 • léčba periostových bolestí v oblasti trnových výběžků na páteřních obratlech

 

Magnetoterapie:

Indikace:

 • podpora hojení fraktur
 • degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • mikrobiální záněty

 

Lokální kryoterapie

 • analgetická terapie  při  bolestech měkotkáňových struktur ( entezopatie, epikondylitidy, úponové  bolesti, tendovaginitidy, kloubní bolesti ...)

Biolampa (ošetření bioptronovou lampou není hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění - viz. ceník služeb)

 • využití polarizovaného světla při bolestivých, funkčních i strukturálních poruchách pohybového systému
 • léčba jizev

 

Solux

 • využití infračerveného světla k prohřívání tkání pro uvolnění svalů

 

Termoterapie -  parafín

Indikace:

 • chronické bolestivé syndromy pohybového aparátu, vertebrogenní algický syndrom
 • artrózy
 • myalgie - obvykle jako příprava pacienta před technikami měkkých tkání

 

Vodoléčba

Vodoléčba je založena na aplikaci hydromasáže na celé tělo (podvodní masáž), na dolní a horní končetiny. Masážní efekt je vyvolán proudem vody vycházejících z trysek umístěných po obvodu vany. Vířivá masáž je velmi účinná pro léčbu posttraumatických stavů a úrazů. Vířivá masážní koupel je procedura iritační a tonizační a je též součástí léčebné tělesné výchovy. Účinně slouží při eliminaci edémů, zlepšení rozsahu pohybu kloubů a uvolnění kontraktur. Vyvolává maximální míru celkové relaxace organismu.

 Indikace:

 • stavy pro operacích nebo úrazech pohybového systému
 • trofické změny končetin
 • zmírnění bolesti
 • podpora místní mikrocirkulace
 • svalová relaxace


provozovatel: C & C, spol. s r.o., IČ: 47 68 36 78