Ceník služeb

Všechny služby poskytované na základě doporučení lékaře (praktického lékaře, ambulantního specialisty)
 jsou hrazené z všeobecného zdravotního pojištění.

Za úhradu poskytujeme také služby bez doporučení lékaře (na vlastní žádost).

 

Výkony lékařů
 • Cílené vyšetření lékařem (21022):
400
 • Kontrolní vyšetření lékařem (21023):
200
   
Výkony fyzioterapeutů
 • Kineziologické vyšetření (21002):
150
 • Kontrolní kineziologické vyšetření (21003):
100
 • LTV na neurofyziologickém podkladě (21221):
600
 • LTV individuální – kondiční a analytické metody (21225):
150
 • Techniky měkkých tkání (21413):
150
 • Mobilizace páteře a periferních kloubů (21415):
150
   
Výkony elektroléčby
 • Elektroléčba, Magnetoterapie
  Ultrazvuková terapie:
100
 • Lokální kryoterapie:
100
   
Výkony vodoléčby
 • Vířivka dolních a horních končetin (21315):
100
 • Podvodní masáž (21317):
150
   
Výkony pouze za úhradu
(nejsou hrazené z všeobecného zdravotního pojištění)
 
 • vyplnění formulářů pojistných událostí a jiných formulářů
300
 • lokální aplikace Bioptronové lampy (3 impulsní jednotky)
10
 • kineziotaping (platba za výkon)
 • materiál ( 2 Kč za cm tapu) přičítá se k platbě za výkon
50


provozovatel: C & C, spol. s r.o., IČ: 47 68 36 78